Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 8 100% 100% 0%
2019 10 90% 90% 0%
2018 20 100% 100% 0%
2017 18 100% 100% 0%
2016 25 96% 100% 4%
2015 17 100% 100% 0%
2014 38 97.368% 100% 2.632%
2013 34 97.059% 97.059% 0%
2012 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500251 6
  100%
  100%
  0%
2021 2500251 5
  100%
  100%
  0%
2020 2500251 8
  100%
  100%
  0%
2019 2500251 8
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2018 2500251 20
  100%
  100%
  0%
2017 2500251 18
  100%
  100%
  0%
2016 2500251 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500251 17
  100%
  100%
  0%
2014 2500251 38
  97%
  100%
  3%
2013 2500251 34
  97%
  97%
  0%
2012 2500251 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500251 6 17% 0% 67% 17% 0% 0%
2021 2500251 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500251 8 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2019 2500251 8 0% 13% 63% 25% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2018 2500251 20 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2017 2500251 18 0% 6% 89% 6% 0% 0%
2016 2500251 24 0% 0% 58% 38% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500251 17 0% 12% 71% 18% 0% 0%
2014 2500251 38 0% 3% 66% 29% 0% 3%
2013 2500251 34 3% 0% 65% 29% 3% 0%
2012 2500251 10 0% 10% 60% 30% 0% 0%