Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 95% 95% 0%
2021 61 98.361% 98.361% 0%
2020 66 93.939% 93.939% 0%
2019 61 96.721% 96.721% 0%
2018 64 96.875% 96.875% 0%
2017 68 92.647% 92.647% 0%
2016 58 94.828% 98.214% 3.448%
2015 64 87.5% 88.889% 1.562%
2014 55 94.545% 94.545% 0%
2013 63 95.238% 96.774% 1.587%
2012 70 95.714% 97.101% 1.429%
2011 51 96.078% 98% 1.961%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500251 60
  95%
  95%
  0%
2021 2500251 61
  98%
  98%
  0%
2020 2500251 65
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500251 60
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500251 62
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500251 68
  93%
  93%
  0%
2016 2500251 58
  95%
  98%
  3%
2015 2500251 64
  88%
  89%
  2%
2014 2500251 55
  95%
  95%
  0%
2013 2500251 63
  95%
  97%
  2%
2012 2500251 70
  96%
  97%
  1%
2011 2500251 51
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500251 60 5% 3% 43% 43% 5% 0%
2021 2500251 61 5% 7% 52% 34% 2% 0%
2020 2500251 65 2% 0% 45% 46% 6% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500251 60 3% 0% 48% 45% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500251 62 2% 0% 19% 76% 3% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500251 68 0% 0% 19% 74% 7% 0%
2016 2500251 58 2% 2% 45% 47% 2% 3%
2015 2500251 64 6% 0% 20% 61% 11% 2%
2014 2500251 55 5% 5% 24% 60% 5% 0%
2013 2500251 63 2% 3% 44% 46% 3% 2%
2012 2500251 70 4% 6% 41% 44% 3% 1%
2011 2500251 51 6% 8% 47% 35% 2% 2%