Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 62 95% 97% 2%
2018 68 96% 100% 4%
2017 68 94% 98% 4%
2016 52 94% 96% 2%
2015 57 100% 100% 0%
2014 55 98% 100% 2%
2013 58 100% 100% 0%
2012 73 99% 100% 1%
2011 46 98% 100% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500251 62
  95%
  97%
  2%
2018 2500251 67
  96%
  100%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500251 68
  94%
  98%
  4%
2016 2500251 52
  94%
  96%
  2%
2015 2500251 57
  100%
  100%
  0%
2014 2500251 55
  98%
  100%
  2%
2013 2500251 58
  100%
  100%
  0%
2012 2500251 73
  99%
  100%
  1%
2011 2500251 46
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500251 62 5% 19% 61% 10% 3% 2%
2018 2500251 67 4% 7% 70% 13% 0% 4%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500251 68 4% 22% 35% 32% 1% 4%
2016 2500251 52 6% 21% 54% 13% 4% 2%
2015 2500251 57 4% 23% 56% 18% 0% 0%
2014 2500251 55 4% 18% 64% 13% 0% 2%
2013 2500251 58 5% 14% 41% 40% 0% 0%
2012 2500251 73 4% 14% 67% 14% 0% 1%
2011 2500251 46 7% 4% 67% 20% 0% 2%