Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 65 97% 100% 3%
2018 67 93% 95% 3%
2017 64 92% 92% 0%
2016 64 92% 95% 3%
2015 62 92% 95% 3%
2014 57 86% 92% 7%
2013 60 97% 100% 3%
2012 70 90% 93% 3%
2011 80 85% 89% 5%
2010 52 90% 96% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500251 63
  97%
  100%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500251 67
  93%
  95%
  3%
2017 2500251 64
  92%
  92%
  0%
2016 2500251 64
  92%
  95%
  3%
2015 2500251 62
  92%
  95%
  3%
2014 2500251 57
  86%
  92%
  7%
2013 2500251 60
  97%
  100%
  3%
2012 2500251 70
  90%
  93%
  3%
2011 2500251 80
  85%
  89%
  5%
2010 2500251 52
  90%
  96%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500251 63 5% 6% 60% 25% 0% 3%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500251 67 4% 13% 54% 21% 4% 3%
2017 2500251 64 5% 6% 63% 19% 8% 0%
2016 2500251 64 3% 11% 55% 23% 5% 3%
2015 2500251 62 5% 0% 50% 37% 5% 3%
2014 2500251 57 4% 7% 42% 33% 7% 7%
2013 2500251 60 3% 7% 40% 47% 0% 3%
2012 2500251 70 4% 6% 44% 36% 7% 3%
2011 2500251 80 1% 1% 23% 60% 10% 5%
2010 2500251 52 2% 17% 46% 25% 4% 6%