Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 70 91% 97% 6%
2018 67 84% 85% 1%
2017 66 89% 89% 0%
2016 73 90% 97% 7%
2015 63 92% 95% 3%
2014 69 87% 87% 0%
2013 59 86% 86% 0%
2012 65 92% 97% 5%
2011 73 95% 97% 3%
2010 53 89% 92% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500251 70
  91%
  97%
  6%
2018 2500251 67
  84%
  85%
  1%
2017 2500251 66
  89%
  89%
  0%
2016 2500251 69
  94%
  98%
  4%
1353 60
  25%
  50%
  50%
2015 2500251 63
  92%
  95%
  3%
2014 2500251 69
  87%
  87%
  0%
2013 2500251 59
  86%
  86%
  0%
2012 2500251 65
  92%
  97%
  5%
2011 2500251 73
  95%
  97%
  3%
2010 2500251 53
  89%
  92%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500251 70 4% 1% 61% 24% 3% 6%
2018 2500251 67 1% 0% 28% 54% 15% 1%
2017 2500251 66 3% 0% 35% 52% 11% 0%
2016 2500251 69 0% 3% 23% 68% 1% 4%
1353 60 0% 0% 0% 25% 25% 50%
2015 2500251 63 2% 2% 37% 52% 5% 3%
2014 2500251 69 3% 3% 26% 55% 13% 0%
2013 2500251 59 5% 3% 37% 41% 14% 0%
2012 2500251 65 0% 2% 42% 49% 3% 5%
2011 2500251 73 5% 3% 53% 33% 3% 3%
2010 2500251 53 6% 13% 45% 25% 8% 4%