Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 85.135% 90% 5.405%
2021 87 83.908% 90.123% 6.897%
2020 79 84.81% 88.158% 3.797%
2019 86 90.698% 95.122% 4.651%
2018 83 86.747% 90% 3.614%
2017 69 85.507% 90.769% 5.797%
2016 73 95.89% 97.222% 1.37%
2015 76 97.368% 100% 2.632%
2014 73 100% 100% 0%
2013 73 93.151% 98.551% 5.479%
2012 82 95.122% 100% 4.878%
2011 79 89.873% 91.026% 1.266%
2010 81 92.593% 93.75% 1.235%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 74
  85%
  90%
  5%
2021 2500253 87
  84%
  90%
  7%
2020 2500253 79
  85%
  88%
  4%
2019 2500253 86
  91%
  95%
  5%
2018 2500253 80
  88%
  91%
  4%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2017 2500253 68
  87%
  92%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2500253 73
  96%
  97%
  1%
2015 2500253 76
  97%
  100%
  3%
2014 2500253 73
  100%
  100%
  0%
2013 2500253 73
  93%
  99%
  5%
2012 2500253 82
  95%
  100%
  5%
2011 2500253 79
  90%
  91%
  1%
2010 2500253 81
  93%
  94%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 74 3% 1% 27% 54% 9% 5%
2021 2500253 87 3% 0% 29% 51% 9% 7%
2020 2500253 79 4% 0% 22% 59% 11% 4%
2019 2500253 86 2% 0% 35% 52% 5% 5%
2018 2500253 80 1% 0% 31% 55% 9% 4%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2017 2500253 68 3% 0% 37% 47% 7% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500253 73 5% 11% 48% 32% 3% 1%
2015 2500253 76 5% 22% 47% 22% 0% 3%
2014 2500253 73 5% 4% 34% 56% 0% 0%
2013 2500253 73 4% 5% 38% 45% 1% 5%
2012 2500253 82 6% 22% 50% 17% 0% 5%
2011 2500253 79 4% 5% 51% 30% 9% 1%
2010 2500253 81 4% 22% 48% 19% 6% 1%