Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 95.833% 97.183% 1.389%
2021 74 98.649% 98.649% 0%
2020 71 100% 100% 0%
2019 81 100% 100% 0%
2018 72 97.222% 100% 2.778%
2017 68 97.059% 97.059% 0%
2016 69 98.551% 98.551% 0%
2015 75 100% 100% 0%
2014 69 97.101% 98.529% 1.449%
2013 68 98.529% 100% 1.471%
2012 77 98.701% 98.701% 0%
2011 69 98.551% 98.551% 0%
2010 80 97.5% 98.734% 1.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 68
  99%
  100%
  1%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2021 2500253 74
  99%
  99%
  0%
2020 2500253 71
  100%
  100%
  0%
2019 2500253 79
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 72
  97%
  100%
  3%
2017 2500253 67
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 69
  99%
  99%
  0%
2015 2500253 75
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 69
  97%
  99%
  1%
2013 2500253 67
  100%
  100%
  0%
4313772 1
  0%
  0%
  100%
2012 2500253 77
  99%
  99%
  0%
2011 2500253 69
  99%
  99%
  0%
2010 2500253 80
  98%
  99%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 68 6% 1% 79% 12% 0% 1%
1353 64 0% 0% 25% 25% 50% 0%
2021 2500253 74 4% 0% 77% 18% 1% 0%
2020 2500253 71 6% 4% 65% 25% 0% 0%
2019 2500253 79 5% 4% 72% 19% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500253 72 6% 0% 71% 21% 0% 3%
2017 2500253 67 1% 0% 70% 25% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500253 69 4% 1% 64% 29% 1% 0%
2015 2500253 75 5% 5% 75% 15% 0% 0%
2014 2500253 69 4% 0% 68% 25% 1% 1%
2013 2500253 67 4% 3% 78% 15% 0% 0%
4313772 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2012 2500253 77 4% 9% 77% 9% 1% 0%
2011 2500253 69 1% 0% 75% 22% 1% 0%
2010 2500253 80 5% 4% 79% 10% 1% 1%