Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 76 100% 100% 0%
2018 71 99% 100% 1%
2017 65 100% 100% 0%
2016 76 100% 100% 0%
2015 73 100% 100% 0%
2014 67 99% 100% 1%
2013 76 96% 97% 1%
2012 66 98% 98% 0%
2011 77 95% 96% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500253 73
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2500253 68
  99%
  100%
  1%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 65
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 74
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 73
  100%
  100%
  0%
2014 2500253 67
  99%
  100%
  1%
2013 2500253 76
  96%
  97%
  1%
2012 2500253 66
  98%
  98%
  0%
2011 2500253 77
  95%
  96%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500253 73 1% 52% 47% 0% 0% 0%
1353 45 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2018 2500253 68 4% 7% 75% 12% 0% 1%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2500253 65 6% 12% 68% 14% 0% 0%
2016 2500253 74 5% 19% 64% 12% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500253 73 0% 10% 88% 3% 0% 0%
2014 2500253 67 4% 1% 58% 34% 0% 1%
2013 2500253 76 5% 3% 71% 17% 3% 1%
2012 2500253 66 5% 12% 62% 20% 2% 0%
2011 2500253 77 4% 8% 65% 18% 4% 1%