Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 100% 100% 0%
2021 58 100% 100% 0%
2020 52 100% 100% 0%
2019 47 100% 100% 0%
2018 59 100% 100% 0%
2017 57 98.246% 98.246% 0%
2016 59 98.305% 98.305% 0%
2015 50 100% 100% 0%
2014 60 100% 100% 0%
2013 59 100% 100% 0%
2012 56 98.214% 100% 1.786%
2011 53 98.113% 98.113% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500502 60
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500502 58
  100%
  100%
  0%
2020 2500502 52
  100%
  100%
  0%
2019 2500502 47
  100%
  100%
  0%
2018 2500502 59
  100%
  100%
  0%
2017 2500502 57
  98%
  98%
  0%
2016 2500502 58
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500502 50
  100%
  100%
  0%
2014 2500502 60
  100%
  100%
  0%
2013 2500502 59
  100%
  100%
  0%
2012 2500502 56
  98%
  100%
  2%
2011 2500502 53
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500502 60 7% 42% 47% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500502 58 5% 16% 60% 19% 0% 0%
2020 2500502 52 6% 37% 42% 15% 0% 0%
2019 2500502 47 4% 79% 17% 0% 0% 0%
2018 2500502 59 3% 14% 64% 19% 0% 0%
2017 2500502 57 5% 28% 53% 12% 2% 0%
2016 2500502 58 5% 9% 72% 12% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500502 50 6% 12% 74% 8% 0% 0%
2014 2500502 60 8% 18% 60% 13% 0% 0%
2013 2500502 59 5% 12% 54% 29% 0% 0%
2012 2500502 56 5% 18% 48% 27% 0% 2%
2011 2500502 53 6% 2% 68% 23% 2% 0%