Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 100% 100% 0%
2021 60 98.333% 98.333% 0%
2020 52 96.154% 98.039% 1.923%
2019 54 100% 100% 0%
2018 58 93.103% 94.737% 1.724%
2017 55 98.182% 98.182% 0%
2016 62 98.387% 98.387% 0%
2015 52 96.154% 98.039% 1.923%
2014 61 98.361% 98.361% 0%
2013 65 93.846% 96.825% 3.077%
2012 54 94.444% 96.226% 1.852%
2011 53 98.113% 98.113% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500502 61
  100%
  100%
  0%
2021 2500502 60
  98%
  98%
  0%
2020 2500502 52
  96%
  98%
  2%
2019 2500502 54
  100%
  100%
  0%
2018 2500502 58
  93%
  95%
  2%
2017 2500502 55
  98%
  98%
  0%
2016 2500502 59
  98%
  98%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500502 52
  96%
  98%
  2%
2014 2500502 61
  98%
  98%
  0%
2013 2500502 65
  94%
  97%
  3%
2012 2500502 54
  94%
  96%
  2%
2011 2500502 53
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500502 61 3% 3% 57% 36% 0% 0%
2021 2500502 60 3% 3% 63% 28% 2% 0%
2020 2500502 52 2% 6% 48% 40% 2% 2%
2019 2500502 54 6% 4% 54% 37% 0% 0%
2018 2500502 58 2% 5% 62% 24% 5% 2%
2017 2500502 55 0% 2% 53% 44% 2% 0%
2016 2500502 59 0% 0% 76% 22% 2% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500502 52 2% 4% 79% 12% 2% 2%
2014 2500502 61 2% 2% 80% 15% 2% 0%
2013 2500502 65 0% 2% 65% 28% 3% 3%
2012 2500502 54 0% 0% 61% 33% 4% 2%
2011 2500502 53 2% 2% 75% 19% 2% 0%