Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 90.323% 94.915% 4.839%
2021 57 94.737% 96.429% 1.754%
2020 63 95.238% 100% 4.762%
2019 73 95.89% 98.592% 2.74%
2018 76 69.737% 85.484% 18.421%
2017 68 77.941% 89.831% 13.235%
2016 66 87.879% 90.625% 3.03%
2015 70 88.571% 93.939% 5.714%
2014 66 92.424% 93.846% 1.515%
2013 64 92.188% 95.161% 3.125%
2012 68 89.706% 93.846% 4.412%
2011 73 90.411% 98.507% 8.219%
2010 66 83.333% 93.22% 10.606%
2009 62 93.548% 96.667% 3.226%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500502 62
  90%
  95%
  5%
2021 2500502 57
  95%
  96%
  2%
2020 2500502 63
  95%
  100%
  5%
2019 2500502 73
  96%
  99%
  3%
2018 2500502 75
  69%
  85%
  19%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500502 68
  78%
  90%
  13%
2016 2500502 66
  88%
  91%
  3%
2015 2500502 70
  89%
  94%
  6%
2014 2500502 66
  92%
  94%
  2%
2013 2500502 64
  92%
  95%
  3%
2012 2500502 68
  90%
  94%
  4%
2011 2500502 72
  92%
  99%
  7%
4310911 1
  0%
  0%
  100%
2010 2500502 66
  83%
  93%
  11%
2009 2500502 62
  94%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500502 62 3% 6% 61% 19% 5% 5%
2021 2500502 57 4% 0% 54% 37% 4% 2%
2020 2500502 63 0% 0% 30% 65% 0% 5%
2019 2500502 73 4% 3% 59% 30% 1% 3%
2018 2500502 75 1% 0% 41% 27% 12% 19%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500502 68 1% 3% 40% 34% 9% 13%
2016 2500502 66 2% 0% 61% 26% 9% 3%
2015 2500502 70 3% 0% 34% 51% 6% 6%
2014 2500502 66 3% 2% 58% 30% 6% 2%
2013 2500502 64 3% 5% 77% 8% 5% 3%
2012 2500502 68 4% 0% 57% 28% 6% 4%
2011 2500502 72 3% 8% 38% 43% 1% 7%
4310911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2010 2500502 66 2% 5% 44% 33% 6% 11%
2009 2500502 62 3% 2% 56% 32% 3% 3%