Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 98.438% 98.438% 0%
2021 59 98.305% 98.305% 0%
2020 49 100% 100% 0%
2019 49 100% 100% 0%
2018 57 100% 100% 0%
2017 57 100% 100% 0%
2016 61 98.361% 100% 1.639%
2015 52 98.077% 100% 1.923%
2014 67 98.507% 98.507% 0%
2013 60 96.667% 98.305% 1.667%
2012 54 96.296% 98.113% 1.852%
2011 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500502 63
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500502 59
  98%
  98%
  0%
2020 2500502 49
  100%
  100%
  0%
2019 2500502 49
  100%
  100%
  0%
2018 2500502 57
  100%
  100%
  0%
2017 2500502 57
  100%
  100%
  0%
2016 2500502 61
  98%
  100%
  2%
2015 2500502 52
  98%
  100%
  2%
2014 2500502 67
  99%
  99%
  0%
2013 2500502 60
  97%
  98%
  2%
2012 2500502 54
  96%
  98%
  2%
2011 2500502 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500502 63 5% 19% 70% 5% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500502 59 3% 29% 64% 2% 2% 0%
2020 2500502 49 6% 18% 67% 8% 0% 0%
2019 2500502 49 4% 59% 31% 6% 0% 0%
2018 2500502 57 5% 21% 67% 7% 0% 0%
2017 2500502 57 5% 16% 77% 2% 0% 0%
2016 2500502 61 5% 26% 62% 5% 0% 2%
2015 2500502 52 4% 29% 56% 10% 0% 2%
2014 2500502 67 4% 19% 67% 7% 1% 0%
2013 2500502 60 3% 35% 48% 10% 2% 2%
2012 2500502 54 7% 28% 50% 11% 2% 2%
2011 2500502 49 6% 4% 67% 22% 0% 0%