Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 71.93% 80.392% 10.526%
2021 53 86.792% 88.462% 1.887%
2020 60 80% 87.273% 8.333%
2019 45 97.778% 100% 2.222%
2018 67 89.552% 89.552% 0%
2017 61 60.656% 64.912% 6.557%
2016 55 72.727% 78.431% 7.273%
2015 72 69.444% 79.365% 12.5%
2014 49 71.429% 81.395% 12.245%
2013 75 76% 80.282% 5.333%
2012 53 73.585% 78% 5.66%
2011 67 67.164% 70.312% 4.478%
2010 29 51.724% 53.571% 3.448%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 29
  83%
  83%
  0%
2500254 28
  61%
  77%
  21%
2021 7000415 28
  96%
  96%
  0%
2500254 25
  76%
  79%
  4%
2020 7000415 27
  96%
  96%
  0%
2500254 33
  67%
  79%
  15%
2019 7000415 15
  100%
  100%
  0%
2500254 30
  97%
  100%
  3%
2018 7000415 18
  100%
  100%
  0%
2500254 31
  77%
  77%
  0%
2017 2500254 41
  51%
  55%
  7%
2016 2500254 37
  65%
  71%
  8%
2015 2500254 54
  59%
  71%
  17%
2014 2500254 49
  71%
  81%
  12%
2013 2500254 75
  76%
  80%
  5%
2012 2500254 53
  74%
  78%
  6%
2011 2500254 67
  67%
  70%
  4%
2010 2500254 29
  52%
  54%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 29 0% 3% 17% 62% 17% 0%
2500254 28 0% 0% 25% 36% 18% 21%
2021 7000415 28 4% 0% 18% 75% 4% 0%
2500254 25 0% 0% 12% 64% 20% 4%
2020 7000415 27 7% 7% 37% 44% 4% 0%
2500254 33 0% 0% 12% 55% 18% 15%
2019 7000415 15 13% 0% 53% 33% 0% 0%
2500254 30 0% 0% 10% 87% 0% 3%
2018 7000415 18 11% 6% 44% 39% 0% 0%
2500254 31 0% 0% 16% 61% 23% 0%
2017 2500254 41 5% 0% 7% 37% 41% 7%
2016 2500254 37 0% 3% 19% 43% 27% 8%
2015 2500254 54 0% 0% 9% 50% 24% 17%
2014 2500254 49 2% 0% 2% 67% 16% 12%
2013 2500254 75 1% 1% 24% 49% 19% 5%
2012 2500254 53 2% 4% 26% 42% 21% 6%
2011 2500254 67 1% 0% 12% 54% 28% 4%
2010 2500254 29 0% 3% 17% 31% 45% 3%