Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 11 100% 100% 0%
2018 27 100% 100% 0%
2017 19 95% 95% 0%
2016 36 97% 100% 3%
2015 29 93% 100% 7%
2014 24 100% 100% 0%
2013 22 95% 100% 5%
2012 17 94% 100% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500254 11
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 1
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  100%
  100%
  0%
2017 2500254 18
  94%
  94%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 36
  97%
  100%
  3%
2015 2500254 29
  93%
  100%
  7%
2014 2500254 24
  100%
  100%
  0%
2013 2500254 22
  95%
  100%
  5%
2012 2500254 17
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500254 11 0% 0% 82% 9% 0% 0%
2018 7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500254 25 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2017 2500254 18 0% 0% 44% 50% 6% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 36 0% 3% 31% 64% 0% 3%
2015 2500254 29 0% 0% 34% 59% 0% 7%
2014 2500254 24 0% 0% 42% 58% 0% 0%
2013 2500254 22 0% 0% 36% 59% 0% 5%
2012 2500254 17 0% 0% 41% 53% 0% 6%