Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 95 96% 100% 4%
2018 80 94% 99% 5%
2017 76 95% 100% 5%
2016 74 91% 100% 9%
2015 76 99% 100% 1%
2014 72 94% 100% 6%
2013 77 92% 100% 8%
2012 96 98% 100% 2%
2011 47 94% 100% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000911 1
  100%
  100%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2503852 14
  100%
  100%
  0%
2500262 78
  95%
  100%
  5%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 7000498 11
  100%
  100%
  0%
2500262 57
  93%
  98%
  5%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2500262 65
  94%
  100%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 73
  92%
  100%
  8%
2015 2500262 76
  99%
  100%
  1%
2014 2500262 72
  94%
  100%
  6%
2013 2500262 77
  92%
  100%
  8%
2012 2500262 96
  98%
  100%
  2%
2011 2500262 47
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000498 7 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503852 14 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2500262 78 4% 12% 64% 15% 0% 5%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000498 11 9% 0% 55% 36% 0% 0%
2500262 57 2% 5% 47% 39% 2% 5%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500262 65 5% 8% 68% 14% 0% 6%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500262 73 3% 4% 52% 33% 0% 8%
2015 2500262 76 4% 20% 45% 30% 0% 1%
2014 2500262 72 3% 4% 58% 29% 0% 6%
2013 2500262 77 3% 6% 65% 18% 0% 8%
2012 2500262 96 4% 10% 55% 28% 0% 2%
2011 2500262 47 2% 11% 51% 30% 0% 6%