Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 135 87% 94% 8%
2018 134 75% 85% 11%
2016 3 33% 100% 67%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500894 134
  87%
  94%
  8%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 118
  77%
  88%
  12%
1355 108
  33%
  38%
  11%
1353 105
  100%
  100%
  0%
2016 1355 12
  0%
  0%
  100%
1353 30
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500894 134 1% 5% 33% 48% 5% 8%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2500894 118 0% 0% 32% 45% 11% 12%
1355 108 0% 0% 0% 33% 56% 11%
1353 105 0% 14% 29% 57% 0% 0%
2016 1355 12 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%