Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 58 90% 90% 0%
2018 64 94% 97% 3%
2017 58 93% 96% 3%
2016 64 97% 98% 2%
2015 66 77% 98% 21%
2014 59 81% 84% 3%
2013 49 82% 87% 6%
2012 45 89% 95% 7%
2011 33 94% 100% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 56
  89%
  89%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 60
  95%
  97%
  2%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2017 2500256 58
  93%
  96%
  3%
2016 2500256 64
  97%
  98%
  2%
2015 2500256 66
  77%
  98%
  21%
2014 2500256 59
  81%
  84%
  3%
2013 2500256 49
  82%
  87%
  6%
2012 2500256 45
  89%
  95%
  7%
2011 2500256 33
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 56 4% 5% 32% 48% 11% 0%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500256 60 7% 3% 50% 35% 3% 2%
1353 60 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2017 2500256 58 3% 9% 36% 45% 3% 3%
2016 2500256 64 6% 8% 50% 33% 2% 2%
2015 2500256 66 5% 6% 36% 30% 2% 21%
2014 2500256 59 3% 0% 44% 34% 15% 3%
2013 2500256 49 6% 10% 41% 24% 12% 6%
2012 2500256 45 4% 16% 40% 29% 4% 7%
2011 2500256 33 3% 0% 61% 30% 0% 6%