Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 93.548% 100% 6.452%
2021 55 100% 100% 0%
2020 5 100% 100% 0%
2018 35 91.429% 100% 8.571%
2017 41 95.122% 100% 4.878%
2016 37 94.595% 100% 5.405%
2015 26 100% 100% 0%
2014 28 100% 100% 0%
2013 27 92.593% 100% 7.407%
2012 29 93.103% 100% 6.897%
2011 3 66.667% 100% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 29
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 54
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 5
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 35
  91%
  100%
  9%
2017 2500256 41
  95%
  100%
  5%
2016 2500256 35
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500256 26
  100%
  100%
  0%
2014 2500256 28
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 27
  93%
  100%
  7%
2012 2500256 29
  93%
  100%
  7%
2011 2500256 3
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 29 3% 21% 59% 7% 0% 7%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2500256 54 4% 13% 74% 9% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2018 2500256 35 3% 3% 83% 3% 0% 9%
2017 2500256 41 5% 12% 68% 10% 0% 5%
2016 2500256 35 3% 29% 46% 20% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 2500256 26 4% 38% 50% 8% 0% 0%
2014 2500256 28 4% 11% 46% 39% 0% 0%
2013 2500256 27 4% 33% 56% 0% 0% 7%
2012 2500256 29 3% 28% 52% 10% 0% 7%
2011 2500256 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%