Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 56 91% 96% 5%
2018 68 93% 98% 6%
2017 70 87% 100% 13%
2016 55 87% 92% 5%
2015 63 92% 98% 6%
2014 51 92% 100% 8%
2013 43 93% 98% 5%
2012 48 88% 100% 12%
2011 37 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 54
  91%
  96%
  6%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 58
  93%
  98%
  5%
1355 24
  100%
  100%
  0%
1353 120
  88%
  100%
  12%
2017 2500256 67
  90%
  100%
  10%
1353 45
  33%
  100%
  67%
2016 2500256 54
  87%
  92%
  6%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 63
  92%
  98%
  6%
2014 2500256 51
  92%
  100%
  8%
2013 2500256 43
  93%
  98%
  5%
2012 2500256 48
  88%
  100%
  12%
2011 2500256 37
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 54 7% 28% 48% 7% 4% 6%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500256 58 7% 16% 48% 22% 2% 5%
1355 24 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 120 0% 25% 63% 0% 0% 13%
2017 2500256 67 4% 21% 49% 15% 0% 10%
1353 45 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2016 2500256 54 7% 9% 43% 28% 7% 6%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500256 63 0% 5% 51% 37% 2% 6%
2014 2500256 51 2% 20% 59% 12% 0% 8%
2013 2500256 43 7% 5% 47% 35% 2% 5%
2012 2500256 48 2% 27% 52% 6% 0% 13%
2011 2500256 37 3% 27% 65% 3% 0% 3%