Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 46 98% 98% 0%
2018 41 100% 100% 0%
2017 42 95% 100% 5%
2016 43 95% 95% 0%
2013 1 100% 100% 0%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 43
  98%
  98%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 39
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 41
  95%
  100%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 43
  95%
  95%
  0%
2013 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500256 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 43 7% 40% 44% 7% 2% 0%
1353 45 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 2500256 39 5% 33% 56% 5% 0% 0%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500256 41 5% 32% 51% 7% 0% 5%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 43 5% 30% 58% 2% 5% 0%
2013 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%