Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 80 90% 100% 10%
2018 68 78% 96% 19%
2017 76 86% 96% 11%
2016 76 84% 97% 13%
2015 58 90% 96% 7%
2014 69 91% 100% 9%
2013 77 83% 98% 16%
2012 58 69% 100% 31%
2011 53 77% 89% 13%
2010 47 91% 100% 9%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 78
  90%
  100%
  10%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 66
  77%
  96%
  20%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 72
  86%
  95%
  10%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2016 2500256 64
  88%
  100%
  12%
1353 180
  67%
  80%
  17%
2015 2500256 58
  90%
  96%
  7%
2014 2500256 69
  91%
  100%
  9%
2013 2500256 77
  83%
  98%
  16%
2012 2500256 58
  69%
  100%
  31%
2011 2500256 53
  77%
  89%
  13%
2010 2500256 47
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 78 5% 12% 59% 14% 0% 10%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 66 0% 0% 18% 59% 3% 20%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500256 72 3% 0% 31% 53% 4% 10%
1353 60 0% 50% 25% 0% 0% 25%
2016 2500256 64 5% 5% 22% 56% 0% 13%
1353 180 0% 17% 17% 33% 17% 17%
2015 2500256 58 5% 7% 10% 67% 3% 7%
2014 2500256 69 4% 3% 57% 28% 0% 9%
2013 2500256 77 5% 3% 36% 39% 1% 16%
2012 2500256 58 0% 3% 47% 19% 0% 31%
2011 2500256 53 0% 0% 36% 42% 9% 13%
2010 2500256 47 2% 11% 68% 11% 0% 9%