Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 82 94% 100% 6%
2018 81 84% 100% 16%
2017 74 69% 82% 16%
2016 77 82% 98% 17%
2015 58 90% 100% 10%
2014 68 87% 100% 13%
2013 73 86% 100% 14%
2012 52 83% 100% 17%
2011 59 92% 100% 8%
2010 47 94% 100% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 75
  95%
  100%
  5%
1353 105
  86%
  100%
  14%
2018 2500256 73
  85%
  100%
  15%
1353 120
  75%
  100%
  25%
2017 2500256 72
  68%
  82%
  17%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 69
  88%
  100%
  12%
1353 120
  25%
  67%
  62%
2015 2500256 58
  90%
  100%
  10%
2014 2500256 68
  87%
  100%
  13%
2013 2500256 73
  86%
  100%
  14%
2012 2500256 52
  83%
  100%
  17%
2011 2500256 59
  92%
  100%
  8%
2010 2500256 47
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 75 5% 27% 60% 3% 0% 5%
1353 105 0% 29% 43% 14% 0% 14%
2018 2500256 73 5% 15% 59% 5% 0% 15%
1353 120 0% 13% 63% 0% 0% 25%
2017 2500256 72 6% 13% 29% 21% 15% 17%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500256 69 0% 3% 57% 29% 0% 12%
1353 120 0% 0% 25% 0% 13% 63%
2015 2500256 58 3% 19% 64% 3% 0% 10%
2014 2500256 68 4% 9% 54% 19% 0% 13%
2013 2500256 73 7% 11% 60% 8% 0% 14%
2012 2500256 52 4% 21% 48% 10% 0% 17%
2011 2500256 59 5% 17% 49% 20% 0% 8%
2010 2500256 47 0% 9% 55% 30% 0% 6%