Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 83 84% 97% 13%
2018 79 86% 97% 11%
2017 91 86% 100% 14%
2016 82 90% 95% 5%
2015 76 89% 100% 11%
2014 72 93% 99% 6%
2013 82 93% 99% 6%
2012 83 95% 99% 4%
2011 80 86% 93% 8%
2010 78 83% 87% 4%
2009 78 85% 100% 15%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 83
  84%
  97%
  13%
2018 2500256 78
  86%
  97%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 90
  86%
  100%
  14%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 82
  90%
  95%
  5%
2015 2500256 76
  89%
  100%
  11%
2014 2500256 72
  93%
  99%
  6%
2013 2500256 82
  93%
  99%
  6%
2012 2500256 83
  95%
  99%
  4%
2011 2500256 80
  86%
  93%
  8%
2010 2500256 78
  83%
  87%
  4%
2009 2500256 78
  85%
  100%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 83 4% 14% 48% 18% 2% 13%
2018 2500256 78 4% 14% 56% 12% 3% 12%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 90 3% 13% 51% 18% 0% 14%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500256 82 4% 15% 43% 29% 5% 5%
2015 2500256 76 3% 8% 55% 24% 0% 11%
2014 2500256 72 4% 4% 61% 24% 1% 6%
2013 2500256 82 2% 4% 62% 24% 1% 6%
2012 2500256 83 4% 13% 70% 8% 1% 4%
2011 2500256 80 1% 9% 65% 11% 6% 8%
2010 2500256 78 0% 13% 47% 23% 13% 4%
2009 2500256 78 3% 9% 64% 9% 0% 15%