Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 68 96% 98% 3%
2018 87 95% 98% 2%
2017 80 98% 100% 2%
2016 76 100% 100% 0%
2015 64 100% 100% 0%
2014 62 97% 100% 3%
2013 70 97% 97% 0%
2012 68 97% 100% 3%
2011 49 98% 100% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500244 66
  95%
  98%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 78
  97%
  97%
  0%
1353 135
  78%
  100%
  22%
2017 2500244 77
  97%
  100%
  3%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 66
  100%
  100%
  0%
1353 150
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 64
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 62
  97%
  100%
  3%
2013 2500244 70
  97%
  97%
  0%
2012 2500244 68
  97%
  100%
  3%
2011 2500244 49
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500244 66 5% 23% 62% 3% 2% 3%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2500244 78 4% 5% 81% 8% 3% 0%
1353 135 0% 0% 22% 56% 0% 22%
2017 2500244 77 5% 3% 79% 10% 0% 3%
1353 45 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2500244 66 5% 11% 74% 11% 0% 0%
1353 150 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500244 64 0% 3% 89% 8% 0% 0%
2014 2500244 62 3% 27% 61% 5% 0% 3%
2013 2500244 70 6% 11% 69% 11% 3% 0%
2012 2500244 68 4% 9% 76% 7% 0% 3%
2011 2500244 49 6% 2% 57% 33% 0% 2%