Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%
2019 34 91.176% 100% 8.824%
2018 26 100% 100% 0%
2017 28 89.286% 100% 10.714%
2016 28 78.571% 81.481% 3.571%
2015 23 78.261% 85.714% 8.696%
2013 17 82.353% 82.353% 0%
2012 10 80% 80% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501002 17
  100%
  100%
  0%
2019 2501002 31
  94%
  100%
  6%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2501002 26
  100%
  100%
  0%
2017 2501002 28
  89%
  100%
  11%
2016 2501002 27
  78%
  81%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501002 23
  78%
  86%
  9%
2013 2501002 17
  82%
  82%
  0%
2012 2501002 10
  80%
  80%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 9 11% 11% 22% 56% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501002 17 6% 47% 29% 18% 0% 0%
2019 2501002 31 3% 10% 58% 23% 0% 6%
1353 48 33% 0% 0% 33% 0% 33%
2018 2501002 26 4% 8% 77% 12% 0% 0%
2017 2501002 28 4% 4% 32% 50% 0% 11%
2016 2501002 27 4% 4% 41% 30% 19% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501002 23 4% 4% 35% 35% 13% 9%
2013 2501002 17 6% 0% 35% 41% 18% 0%
2012 2501002 10 10% 0% 60% 10% 20% 0%