Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 10 90% 100% 10%
2020 10 50% 100% 50%
2019 43 86.047% 94.872% 9.302%
2018 44 68.182% 85.714% 20.455%
2017 39 58.974% 67.647% 12.821%
2016 46 80.435% 88.095% 8.696%
2015 54 85.185% 95.833% 11.111%
2014 80 77.5% 98.413% 21.25%
2013 58 74.138% 100% 25.862%
2012 35 74.286% 96.296% 22.857%
2011 24 83.333% 100% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501002 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501002 10
  90%
  100%
  10%
2020 2501002 10
  50%
  100%
  50%
2019 2501002 43
  86%
  95%
  9%
2018 2501002 44
  68%
  86%
  20%
2017 2501002 38
  61%
  70%
  13%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2501002 46
  80%
  88%
  9%
2015 2501002 54
  85%
  96%
  11%
2014 2501002 80
  78%
  98%
  21%
2013 2501002 58
  74%
  100%
  26%
2012 2501002 35
  74%
  96%
  23%
2011 2501002 24
  83%
  100%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501002 10 10% 20% 20% 40% 0% 10%
2020 2501002 10 10% 10% 0% 30% 0% 50%
2019 2501002 43 0% 9% 56% 21% 5% 9%
2018 2501002 44 0% 5% 45% 18% 11% 20%
2017 2501002 38 3% 0% 47% 11% 26% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501002 46 0% 4% 28% 48% 11% 9%
2015 2501002 54 2% 6% 43% 35% 4% 11%
2014 2501002 80 3% 4% 25% 46% 1% 21%
2013 2501002 58 3% 2% 36% 33% 0% 26%
2012 2501002 35 3% 9% 40% 23% 3% 23%
2011 2501002 24 0% 8% 46% 29% 0% 17%