Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 36 92% 100% 8%
2018 52 77% 95% 19%
2017 45 62% 76% 18%
2016 48 65% 76% 15%
2015 57 72% 89% 19%
2014 71 73% 85% 14%
2013 52 83% 98% 15%
2012 34 65% 81% 21%
2011 28 68% 95% 29%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501002 36
  92%
  100%
  8%
2018 2501002 52
  77%
  95%
  19%
2017 2501002 44
  64%
  78%
  18%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2016 2501002 47
  66%
  78%
  15%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2015 2501002 57
  72%
  89%
  19%
2014 2501002 71
  73%
  85%
  14%
2013 2501002 52
  83%
  98%
  15%
2012 2501002 34
  65%
  81%
  21%
2011 2501002 28
  68%
  95%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501002 36 6% 11% 39% 36% 0% 8%
2018 2501002 52 4% 0% 33% 38% 4% 19%
2017 2501002 44 2% 9% 30% 20% 18% 18%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501002 47 4% 0% 26% 36% 19% 15%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2501002 57 4% 7% 39% 23% 9% 19%
2014 2501002 71 4% 8% 45% 15% 13% 14%
2013 2501002 52 6% 8% 37% 33% 2% 15%
2012 2501002 34 6% 18% 26% 15% 15% 21%
2011 2501002 28 4% 14% 25% 25% 4% 29%