Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 178 69% 71% 2%
2017 157 74% 76% 3%
2016 153 90% 91% 1%
2015 159 86% 88% 3%
2014 185 89% 91% 2%
2013 184 83% 85% 3%
2012 173 84% 85% 2%
2011 183 81% 86% 6%
2010 166 83% 85% 3%
2009 164 79% 88% 11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500260 87
  71%
  71%
  0%
2500261 90
  68%
  71%
  4%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2017 2500260 76
  75%
  78%
  4%
2500261 81
  73%
  74%
  1%
2016 2500260 83
  89%
  90%
  1%
2500261 70
  90%
  91%
  1%
2015 2500260 83
  89%
  92%
  4%
2500261 76
  82%
  84%
  3%
2014 2500260 90
  92%
  94%
  2%
2500261 95
  85%
  87%
  2%
2013 2500260 92
  87%
  90%
  3%
2500261 92
  79%
  81%
  2%
2012 2500260 94
  89%
  89%
  0%
2500261 79
  77%
  80%
  4%
2011 2500260 96
  77%
  83%
  7%
2500261 87
  85%
  89%
  5%
2010 2500260 86
  80%
  82%
  2%
2500261 80
  85%
  88%
  4%
2009 2500260 82
  82%
  93%
  12%
2500261 82
  76%
  84%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500260 87 1% 0% 9% 61% 29% 0%
2500261 90 0% 0% 13% 54% 28% 4%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500260 76 0% 0% 9% 66% 21% 4%
2500261 81 0% 0% 7% 65% 26% 1%
2016 2500260 83 0% 0% 37% 52% 10% 1%
2500261 70 1% 0% 27% 61% 9% 1%
2015 2500260 83 2% 0% 30% 57% 7% 4%
2500261 76 3% 0% 17% 62% 16% 3%
2014 2500260 90 1% 1% 36% 54% 6% 2%
2500261 95 0% 0% 33% 53% 13% 2%
2013 2500260 92 2% 0% 30% 54% 10% 3%
2500261 92 1% 0% 27% 51% 18% 2%
2012 2500260 94 6% 0% 48% 35% 11% 0%
2500261 79 1% 0% 34% 42% 19% 4%
2011 2500260 96 0% 0% 18% 59% 16% 7%
2500261 87 0% 1% 10% 74% 10% 5%
2010 2500260 86 2% 3% 31% 43% 17% 2%
2500261 80 1% 3% 18% 64% 11% 4%
2009 2500260 82 4% 0% 24% 54% 6% 12%
2500261 82 0% 0% 23% 52% 15% 10%