Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 32 100% 100% 0%
2017 41 100% 100% 0%
2016 41 100% 100% 0%
2015 42 95% 100% 5%
2014 39 100% 100% 0%
2013 40 100% 100% 0%
2012 41 95% 100% 5%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2500261 30
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500261 41
  100%
  100%
  0%
2016 2500261 41
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 42
  95%
  100%
  5%
2014 2500261 39
  100%
  100%
  0%
2013 2500261 40
  100%
  100%
  0%
2012 2500261 41
  95%
  100%
  5%
2011 2500261 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2500261 30 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500261 41 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2016 2500261 41 2% 0% 39% 59% 0% 0%
2015 2500261 42 0% 5% 69% 21% 0% 5%
2014 2500261 39 3% 5% 46% 46% 0% 0%
2013 2500261 40 3% 0% 60% 38% 0% 0%
2012 2500261 41 0% 2% 39% 54% 0% 5%
2011 2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%