Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 21 100% 100% 0%
2018 31 94% 100% 6%
2017 33 100% 100% 0%
2016 47 98% 98% 0%
2015 45 98% 100% 2%
2014 40 100% 100% 0%
2013 30 100% 100% 0%
2012 46 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500260 19
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 30
  93%
  100%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 32
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 45
  98%
  98%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 45
  98%
  100%
  2%
2014 2500260 40
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 30
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 46
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500260 19 0% 11% 53% 37% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500260 30 0% 0% 77% 17% 0% 7%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500260 32 3% 6% 75% 16% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500260 45 0% 9% 33% 56% 2% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500260 45 0% 7% 60% 31% 0% 2%
2014 2500260 40 3% 5% 60% 33% 0% 0%
2013 2500260 30 0% 0% 47% 53% 0% 0%
2012 2500260 46 4% 17% 76% 2% 0% 0%