Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 95 69% 71% 2%
2018 102 71% 73% 4%
2017 90 73% 78% 6%
2016 90 83% 83% 0%
2015 97 73% 76% 3%
2014 99 77% 79% 3%
2013 104 74% 75% 1%
2012 96 60% 62% 2%
2011 91 71% 75% 4%
2010 98 73% 79% 7%
2009 84 56% 61% 8%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500893 95
  69%
  71%
  2%
2018 2500893 102
  71%
  73%
  4%
2017 2500893 88
  75%
  80%
  6%
1353 30
  0%
  0%
  0%
2016 2500893 90
  83%
  83%
  0%
2015 2500893 97
  73%
  76%
  3%
2014 2500893 99
  77%
  79%
  3%
2013 2500893 104
  74%
  75%
  1%
2012 2500893 96
  60%
  62%
  2%
2011 2500893 91
  71%
  75%
  4%
2010 2500893 98
  73%
  79%
  7%
2009 2500893 84
  56%
  61%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500893 95 1% 0% 18% 51% 28% 2%
2018 2500893 102 5% 0% 31% 34% 25% 4%
2017 2500893 88 6% 0% 40% 30% 19% 6%
1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500893 90 6% 0% 41% 37% 17% 0%
2015 2500893 97 2% 0% 43% 28% 24% 3%
2014 2500893 99 4% 0% 25% 47% 20% 3%
2013 2500893 104 0% 0% 20% 54% 25% 1%
2012 2500893 96 0% 0% 21% 40% 38% 2%
2011 2500893 91 2% 0% 46% 23% 24% 4%
2010 2500893 98 4% 0% 23% 46% 19% 7%
2009 2500893 84 1% 2% 18% 35% 36% 8%