Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 70 99% 100% 1%
2018 68 99% 100% 1%
2017 10 90% 90% 0%
2016 65 86% 93% 8%
2015 77 97% 99% 1%
2014 74 92% 96% 4%
2013 58 97% 100% 3%
2012 65 91% 98% 8%
2011 83 96% 98% 1%
2010 76 99% 100% 1%
2009 99 92% 96% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500893 69
  99%
  100%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500893 68
  99%
  100%
  1%
2017 2500893 8
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2016 2500893 65
  86%
  93%
  8%
2015 2500893 77
  97%
  99%
  1%
2014 2500893 74
  92%
  96%
  4%
2013 2500893 58
  97%
  100%
  3%
2012 2500893 65
  91%
  98%
  8%
2011 2500893 83
  96%
  98%
  1%
2010 2500893 76
  99%
  100%
  1%
2009 2500893 99
  92%
  96%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500893 69 0% 84% 13% 1% 0% 1%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500893 68 1% 24% 68% 6% 0% 1%
2017 2500893 8 0% 25% 38% 38% 0% 0%
1353 30 50% 0% 0% 0% 50% 0%
2016 2500893 65 6% 2% 48% 31% 6% 8%
2015 2500893 77 4% 10% 57% 26% 1% 1%
2014 2500893 74 5% 7% 62% 18% 4% 4%
2013 2500893 58 3% 14% 60% 19% 0% 3%
2012 2500893 65 2% 12% 72% 5% 2% 8%
2011 2500893 83 2% 10% 61% 23% 2% 1%
2010 2500893 76 4% 21% 67% 7% 0% 1%
2009 2500893 99 4% 24% 57% 7% 4% 4%