Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 70 99% 100% 1%
2018 74 95% 97% 3%
2017 72 99% 100% 1%
2016 73 100% 100% 0%
2015 68 97% 97% 0%
2014 56 100% 100% 0%
2013 58 100% 100% 0%
2012 68 97% 97% 0%
2011 62 97% 98% 2%
2010 33 100% 100% 0%
2009 46 98% 98% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500893 68
  99%
  100%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500893 72
  94%
  97%
  3%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500893 68
  99%
  100%
  1%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500893 72
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 2
  100%
  100%
  0%
2500893 66
  97%
  97%
  0%
2014 2500893 56
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500893 57
  100%
  100%
  0%
2012 2500893 68
  97%
  97%
  0%
2011 2500893 62
  97%
  98%
  2%
2010 2500893 33
  100%
  100%
  0%
2009 2500893 46
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500097 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 68 0% 0% 54% 44% 0% 1%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500798 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 72 3% 0% 63% 29% 3% 3%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 68 1% 0% 43% 54% 0% 1%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500893 72 1% 0% 42% 57% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 66 0% 0% 41% 56% 3% 0%
2014 2500893 56 0% 0% 79% 21% 0% 0%
2013 2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 57 4% 2% 65% 30% 0% 0%
2012 2500893 68 0% 0% 54% 43% 3% 0%
2011 2500893 62 2% 0% 35% 60% 2% 2%
2010 2500893 33 3% 0% 76% 21% 0% 0%
2009 2500893 46 4% 4% 48% 41% 2% 0%