Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 87.879% 93.548% 6.061%
2021 26 92.308% 100% 7.692%
2020 40 97.5% 97.5% 0%
2019 28 67.857% 82.609% 17.857%
2018 37 100% 100% 0%
2017 29 82.759% 92.308% 10.345%
2016 37 89.189% 97.059% 8.108%
2015 40 82.5% 94.286% 12.5%
2014 26 96.154% 100% 3.846%
2013 24 95.833% 100% 4.167%
2012 26 92.308% 92.308% 0%
2011 21 95.238% 100% 4.762%
2010 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501233 33
  88%
  94%
  6%
2021 2501233 26
  92%
  100%
  8%
2020 2501233 40
  98%
  98%
  0%
2019 2501233 28
  68%
  83%
  18%
2018 2501233 37
  100%
  100%
  0%
2017 2501233 29
  83%
  92%
  10%
2016 2501233 35
  89%
  97%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501233 40
  82%
  94%
  12%
2014 2501233 26
  96%
  100%
  4%
2013 2501233 24
  96%
  100%
  4%
2012 2501233 26
  92%
  92%
  0%
2011 2501233 21
  95%
  100%
  5%
2010 2501233 18
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501233 33 0% 0% 27% 61% 6% 6%
2021 2501233 26 0% 0% 46% 46% 0% 8%
2020 2501233 40 3% 0% 70% 23% 3% 0%
2019 2501233 28 0% 0% 7% 61% 14% 18%
2018 2501233 37 0% 0% 51% 46% 0% 0%
2017 2501233 29 0% 3% 69% 10% 7% 10%
2016 2501233 35 0% 6% 26% 57% 3% 9%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501233 40 0% 8% 38% 38% 5% 13%
2014 2501233 26 0% 0% 85% 12% 0% 4%
2013 2501233 24 4% 42% 50% 0% 0% 4%
2012 2501233 26 8% 15% 23% 46% 8% 0%
2011 2501233 21 10% 24% 14% 48% 0% 5%
2010 2501233 18 0% 61% 17% 22% 0% 0%