Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 69.231% 72.581% 4.615%
2021 56 55.357% 65.957% 16.071%
2020 60 90% 90% 0%
2019 68 98.529% 100% 1.471%
2018 45 64.444% 65.909% 2.222%
2017 57 94.737% 100% 5.263%
2016 57 71.93% 87.234% 17.544%
2015 51 82.353% 97.674% 15.686%
2014 68 88.235% 93.75% 5.882%
2013 57 82.456% 82.456% 0%
2012 51 88.235% 88.235% 0%
2011 49 79.592% 79.592% 0%
2010 33 87.879% 87.879% 0%
2009 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501233 64
  69%
  72%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501233 56
  55%
  66%
  16%
2020 2501233 60
  90%
  90%
  0%
2019 2501233 68
  99%
  100%
  1%
2018 2501233 45
  64%
  66%
  2%
2017 2501233 55
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501233 57
  72%
  87%
  18%
2015 2501233 51
  82%
  98%
  16%
2014 2501233 68
  88%
  94%
  6%
2013 2501233 57
  82%
  82%
  0%
2012 2501233 51
  88%
  88%
  0%
2011 2501233 49
  80%
  80%
  0%
2010 2501233 33
  88%
  88%
  0%
2009 2501233 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501233 64 0% 0% 8% 59% 27% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501233 56 2% 0% 18% 34% 29% 16%
2020 2501233 60 0% 2% 23% 65% 10% 0%
2019 2501233 68 0% 0% 3% 93% 0% 1%
2018 2501233 45 2% 0% 16% 47% 33% 2%
2017 2501233 55 4% 18% 47% 25% 0% 5%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2501233 57 4% 4% 35% 30% 11% 18%
2015 2501233 51 4% 0% 27% 51% 2% 16%
2014 2501233 68 1% 0% 46% 41% 6% 6%
2013 2501233 57 4% 0% 19% 60% 18% 0%
2012 2501233 51 4% 0% 47% 37% 12% 0%
2011 2501233 49 0% 0% 35% 45% 20% 0%
2010 2501233 33 3% 3% 42% 39% 12% 0%
2009 2501233 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%