Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2017 1 100% 100% 0%
2016 3 0% 0% 100%
2015 20 50% 91% 45%
2014 146 57% 76% 25%
2013 699 57% 67% 16%
2012 687 53% 64% 17%
2011 645 56% 72% 22%
2010 619 62% 77% 20%
2009 35 89% 100% 11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2017 2502441 1
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 2
  0%
  0%
  100%
2500898 1
  0%
  0%
  100%
2015 2500895 2
  0%
  0%
  100%
2502441 13
  54%
  88%
  38%
2500897 3
  67%
  100%
  33%
2500898 1
  0%
  0%
  100%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500895 13
  38%
  62%
  38%
2502441 80
  69%
  81%
  15%
2500897 21
  43%
  60%
  29%
2500898 19
  32%
  60%
  47%
2501233 13
  62%
  100%
  38%
2013 2500895 76
  41%
  69%
  41%
2502441 352
  53%
  58%
  10%
2500897 99
  67%
  76%
  12%
2500898 73
  47%
  71%
  34%
2501233 64
  77%
  83%
  8%
2012 2500895 73
  45%
  69%
  34%
2502441 346
  49%
  54%
  9%
2500897 110
  65%
  76%
  15%
2500898 90
  36%
  60%
  41%
2501233 68
  88%
  94%
  6%
2011 2500895 86
  44%
  67%
  34%
2502441 339
  56%
  69%
  19%
2500897 98
  55%
  74%
  26%
2500898 69
  45%
  66%
  32%
2501233 53
  89%
  94%
  6%
2010 2500895 72
  38%
  64%
  42%
2502441 325
  63%
  75%
  15%
2500897 96
  60%
  75%
  20%
2500898 72
  58%
  89%
  35%
2501233 54
  91%
  96%
  6%
2009 2501233 35
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2017 2502441 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502441 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500898 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500895 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502441 13 0% 0% 8% 46% 8% 38%
2500897 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2500898 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500895 13 0% 0% 15% 23% 23% 38%
2502441 80 0% 1% 9% 59% 16% 15%
2500897 21 0% 0% 0% 43% 29% 29%
2500898 19 0% 0% 0% 32% 21% 47%
2501233 13 0% 0% 31% 31% 0% 38%
2013 2500895 76 0% 0% 9% 32% 18% 41%
2502441 352 0% 0% 6% 47% 38% 10%
2500897 99 0% 0% 9% 58% 21% 12%
2500898 73 0% 3% 11% 33% 19% 34%
2501233 64 3% 3% 20% 50% 16% 8%
2012 2500895 73 0% 1% 8% 36% 21% 34%
2502441 346 1% 1% 12% 34% 42% 9%
2500897 110 1% 0% 13% 51% 21% 15%
2500898 90 1% 1% 13% 20% 23% 41%
2501233 68 3% 7% 32% 46% 6% 6%
2011 2500895 86 0% 0% 10% 34% 22% 34%
2502441 339 0% 0% 7% 49% 25% 19%
2500897 98 3% 0% 15% 37% 19% 26%
2500898 69 0% 0% 10% 35% 23% 32%
2501233 53 6% 6% 42% 36% 6% 6%
2010 2500895 72 0% 1% 6% 31% 21% 42%
2502441 325 2% 0% 14% 48% 22% 15%
2500897 96 1% 2% 23% 34% 20% 20%
2500898 72 0% 0% 11% 47% 7% 35%
2501233 54 4% 2% 52% 33% 4% 6%
2009 2501233 35 6% 29% 29% 26% 0% 11%