Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 95.833% 100% 4.167%
2021 47 97.872% 97.872% 0%
2020 53 100% 100% 0%
2019 37 100% 100% 0%
2018 49 95.918% 95.918% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 94
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 94
  98%
  98%
  0%
2020 2502501 106
  100%
  100%
  0%
2019 2502501 72
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502501 98
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 94 4% 9% 74% 9% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502501 94 4% 9% 79% 6% 2% 0%
2020 2502501 106 6% 8% 72% 15% 0% 0%
2019 2502501 72 6% 8% 58% 28% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502501 98 4% 10% 53% 29% 4% 0%