Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 42 90% 90% 0%
2018 56 91% 94% 4%
2017 51 90% 94% 4%
2016 51 84% 93% 10%
2015 49 98% 100% 2%
2014 55 95% 95% 0%
2013 65 92% 95% 3%
2012 56 88% 98% 11%
2011 52 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501230 42
  90%
  90%
  0%
2018 2501230 54
  93%
  96%
  4%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2017 2501230 50
  92%
  96%
  4%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2016 2501230 48
  88%
  93%
  6%
1353 45
  33%
  100%
  67%
2015 2501230 49
  98%
  100%
  2%
2014 2501230 55
  95%
  95%
  0%
2013 2501230 65
  92%
  95%
  3%
2012 2501230 56
  88%
  98%
  11%
2011 2501230 52
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501230 42 5% 21% 55% 10% 10% 0%
2018 2501230 54 6% 15% 56% 17% 4% 4%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2501230 50 6% 24% 34% 28% 4% 4%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501230 48 6% 4% 52% 25% 6% 6%
1353 45 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2015 2501230 49 4% 4% 61% 29% 0% 2%
2014 2501230 55 5% 9% 64% 16% 5% 0%
2013 2501230 65 5% 6% 52% 29% 5% 3%
2012 2501230 56 5% 11% 38% 34% 2% 11%
2011 2501230 52 6% 8% 67% 15% 0% 4%