Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 11 91% 100% 9%
2018 21 90% 100% 10%
2017 24 92% 100% 8%
2016 15 93% 100% 7%
2015 23 96% 100% 4%
2014 22 100% 100% 0%
2013 19 100% 100% 0%
2012 25 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501230 11
  91%
  100%
  9%
2018 2501230 21
  90%
  100%
  10%
2017 2501230 24
  92%
  100%
  8%
2016 2501230 14
  93%
  100%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501230 23
  96%
  100%
  4%
2014 2501230 22
  100%
  100%
  0%
2013 2501230 19
  100%
  100%
  0%
2012 2501230 25
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501230 11 9% 64% 18% 0% 0% 9%
2018 2501230 21 10% 52% 29% 0% 0% 10%
2017 2501230 24 8% 25% 58% 0% 0% 8%
2016 2501230 14 7% 7% 79% 0% 0% 7%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501230 23 4% 26% 57% 9% 0% 4%
2014 2501230 22 5% 5% 91% 0% 0% 0%
2013 2501230 19 5% 0% 89% 5% 0% 0%
2012 2501230 25 0% 16% 76% 8% 0% 0%