Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 20 100% 100% 0%
2018 10 100% 100% 0%
2017 27 89% 96% 7%
2016 15 100% 100% 0%
2015 5 100% 100% 0%
2014 17 100% 100% 0%
2013 27 100% 100% 0%
2012 29 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501230 20
  100%
  100%
  0%
2018 2501230 10
  100%
  100%
  0%
2017 2501230 26
  88%
  96%
  8%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2501230 14
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501230 5
  100%
  100%
  0%
2014 2501230 17
  100%
  100%
  0%
2013 2501230 27
  100%
  100%
  0%
2012 2501230 29
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501230 20 10% 60% 30% 0% 0% 0%
2018 2501230 10 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2017 2501230 26 15% 35% 23% 15% 4% 8%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501230 14 14% 14% 64% 7% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501230 5 20% 40% 20% 20% 0% 0%
2014 2501230 17 6% 24% 65% 6% 0% 0%
2013 2501230 27 7% 33% 48% 11% 0% 0%
2012 2501230 29 3% 21% 52% 21% 0% 3%