Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 44 91% 93% 2%
2018 47 91% 98% 6%
2017 58 95% 100% 5%
2016 52 96% 96% 0%
2015 50 84% 88% 4%
2014 45 98% 100% 2%
2013 55 100% 100% 0%
2012 64 95% 95% 0%
2011 59 88% 91% 3%
2010 54 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501230 44
  91%
  93%
  2%
2018 2501230 44
  98%
  98%
  0%
1353 45
  0%
  0%
  100%
2017 2501230 56
  96%
  100%
  4%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2501230 52
  96%
  96%
  0%
2015 2501230 50
  84%
  88%
  4%
2014 2501230 45
  98%
  100%
  2%
2013 2501230 55
  100%
  100%
  0%
2012 2501230 64
  95%
  95%
  0%
2011 2501230 59
  88%
  91%
  3%
2010 2501230 54
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501230 44 5% 11% 61% 14% 7% 2%
2018 2501230 44 7% 16% 57% 18% 2% 0%
1353 45 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501230 56 5% 13% 63% 16% 0% 4%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2501230 52 4% 0% 63% 29% 4% 0%
2015 2501230 50 4% 0% 64% 16% 12% 4%
2014 2501230 45 4% 0% 62% 31% 0% 2%
2013 2501230 55 2% 2% 76% 20% 0% 0%
2012 2501230 64 5% 2% 66% 23% 5% 0%
2011 2501230 59 5% 7% 63% 14% 8% 3%
2010 2501230 54 6% 11% 67% 13% 0% 4%