Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 58 100% 100% 0%
2018 71 100% 100% 0%
2017 52 100% 100% 0%
2016 60 98% 100% 2%
2015 59 98% 100% 2%
2014 65 100% 100% 0%
2013 57 98% 100% 2%
2012 79 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500797 57
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 71
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 52
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 59
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 59
  98%
  100%
  2%
2014 2500797 65
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 57
  98%
  100%
  2%
2012 2500797 79
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500797 57 4% 12% 81% 4% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500797 71 0% 13% 85% 3% 0% 0%
2017 2500797 52 4% 31% 62% 4% 0% 0%
2016 2500797 59 0% 3% 93% 2% 0% 2%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 2500797 59 5% 39% 53% 2% 0% 2%
2014 2500797 65 3% 6% 89% 2% 0% 0%
2013 2500797 57 4% 4% 91% 0% 0% 2%
2012 2500797 79 0% 24% 73% 3% 0% 0%