Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 21 95% 100% 5%
2018 24 100% 100% 0%
2017 16 94% 100% 6%
2016 20 100% 100% 0%
2015 20 95% 100% 5%
2014 19 100% 100% 0%
2013 14 100% 100% 0%
2012 18 94% 100% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500797 1
  100%
  100%
  0%
2500798 20
  95%
  100%
  5%
2018 2500797 2
  100%
  100%
  0%
2500798 22
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 2
  50%
  100%
  50%
2500798 14
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 3
  100%
  100%
  0%
2500798 17
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 5
  100%
  100%
  0%
2500798 15
  93%
  100%
  7%
2014 2500798 19
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 14
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 18
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500797 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 20 5% 20% 55% 15% 0% 5%
2018 2500797 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 22 0% 14% 64% 23% 0% 0%
2017 2500797 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2500798 14 7% 36% 50% 7% 0% 0%
2016 2500797 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 17 0% 12% 76% 12% 0% 0%
2015 2500797 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 15 0% 13% 60% 20% 0% 7%
2014 2500798 19 5% 26% 53% 16% 0% 0%
2013 2500798 14 7% 14% 50% 29% 0% 0%
2012 2500798 18 0% 22% 72% 0% 0% 6%