Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 43 100% 100% 0%
2018 40 100% 100% 0%
2017 36 97% 100% 3%
2016 42 100% 100% 0%
2015 32 97% 100% 3%
2014 31 100% 100% 0%
2013 25 100% 100% 0%
2012 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500798 40
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 38
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 35
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2016 2500798 38
  100%
  100%
  0%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 32
  97%
  100%
  3%
2014 2500798 31
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 25
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 47
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500798 40 0% 3% 53% 45% 0% 0%
1353 45 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2500798 38 0% 3% 32% 66% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500798 35 0% 0% 63% 37% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500798 38 0% 0% 32% 68% 0% 0%
1353 60 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2015 2500798 32 0% 6% 72% 19% 0% 3%
2014 2500798 31 0% 6% 74% 19% 0% 0%
2013 2500798 25 0% 4% 68% 28% 0% 0%
2012 2500798 47 0% 13% 72% 15% 0% 0%