Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2019 250 98% 99% 1%
2018 275 100% 100% 0%
2017 264 99% 100% 1%
2016 239 99% 100% 1%
2015 275 99% 100% 1%
2014 271 99% 100% 1%
2013 264 99% 100% 0%
2012 233 100% 100% 0%
2011 264 99% 100% 1%
2010 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 234
  98%
  99%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 233
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 245
  99%
  100%
  1%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 237
  99%
  100%
  1%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 275
  99%
  100%
  1%
2014 2500798 271
  99%
  100%
  1%
2013 2500798 264
  99%
  100%
  0%
2012 2500798 233
  100%
  100%
  0%
2011 2500798 264
  99%
  100%
  1%
2010 2500798 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000751 15 13% 53% 33% 0% 0% 0%
2500798 234 3% 15% 71% 9% 1% 1%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 7000751 20 0% 40% 55% 5% 0% 0%
2500798 233 6% 9% 70% 15% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 245 3% 7% 66% 22% 0% 1%
1353 45 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2016 2500798 237 3% 19% 61% 16% 0% 1%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500798 275 5% 21% 65% 8% 0% 1%
2014 2500798 271 4% 23% 70% 2% 0% 1%
2013 2500798 264 4% 7% 81% 7% 0% 0%
2012 2500798 233 2% 27% 66% 5% 0% 0%
2011 2500798 264 3% 18% 73% 5% 0% 1%
2010 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%