Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2019 271 97% 99% 1%
2018 258 98% 99% 1%
2017 270 98% 100% 2%
2016 261 97% 98% 1%
2015 253 94% 96% 1%
2014 279 94% 96% 2%
2013 283 97% 98% 1%
2012 275 98% 100% 2%
2011 244 98% 100% 1%
2010 271 97% 99% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  98%
  98%
  1%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 228
  98%
  99%
  1%
2017 2500798 247
  98%
  100%
  2%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 241
  98%
  98%
  1%
1353 60
  75%
  75%
  0%
2015 2500798 253
  94%
  96%
  1%
2014 2500798 279
  94%
  96%
  2%
2013 2500798 283
  97%
  98%
  1%
2012 2500798 275
  98%
  100%
  2%
2011 2500798 244
  98%
  100%
  1%
2010 2500798 271
  97%
  99%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000751 19 0% 47% 42% 11% 0% 0%
2500798 247 2% 11% 68% 16% 2% 1%
1353 75 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2018 7000751 15 0% 27% 67% 7% 0% 0%
2500798 228 4% 11% 73% 11% 1% 1%
2017 2500798 247 2% 13% 64% 19% 0% 2%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500798 241 1% 7% 77% 12% 2% 1%
1353 60 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2015 2500798 253 3% 10% 74% 7% 4% 1%
2014 2500798 279 4% 9% 64% 18% 4% 2%
2013 2500798 283 5% 10% 64% 19% 2% 1%
2012 2500798 275 3% 15% 76% 4% 0% 2%
2011 2500798 244 4% 18% 72% 5% 0% 1%
2010 2500798 271 3% 3% 69% 22% 1% 1%