Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 53 98% 100% 2%
2017 55 98% 98% 0%
2016 51 100% 100% 0%
2015 38 100% 100% 0%
2014 51 100% 100% 0%
2013 34 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 2501231 52
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2501231 55
  98%
  98%
  0%
2016 2501231 50
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501231 38
  100%
  100%
  0%
2014 2501231 51
  100%
  100%
  0%
2013 2501231 34
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 2501231 52 0% 0% 48% 50% 0% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501231 55 0% 0% 67% 31% 2% 0%
2016 2501231 50 0% 0% 28% 72% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501231 38 0% 8% 61% 32% 0% 0%
2014 2501231 51 2% 6% 35% 57% 0% 0%
2013 2501231 34 3% 3% 71% 24% 0% 0%