Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 202 60.891% 61.5% 0.99%
2021 210 48.571% 49.756% 2.381%
2020 161 49.689% 53.691% 7.453%
2019 166 60.843% 64.331% 5.422%
2018 155 49.032% 54.286% 9.677%
2017 156 40.385% 44.366% 8.974%
2016 161 52.795% 58.621% 9.938%
2015 131 53.435% 57.377% 6.87%
2014 150 64.667% 66.897% 3.333%
2013 160 78.125% 83.333% 6.25%
2012 161 62.733% 63.924% 1.863%
2011 111 51.351% 51.351% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501231 202
  61%
  62%
  1%
2021 2501231 210
  49%
  50%
  2%
2020 2501231 161
  50%
  54%
  7%
2019 2501231 166
  61%
  64%
  5%
2018 2501231 155
  49%
  54%
  10%
2017 2501231 156
  40%
  44%
  9%
2016 2501231 160
  52%
  58%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501231 131
  53%
  57%
  7%
2014 2501231 150
  65%
  67%
  3%
2013 2501231 160
  78%
  83%
  6%
2012 2501231 161
  63%
  64%
  2%
2011 2501231 111
  51%
  51%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501231 202 1% 0% 7% 50% 38% 1%
2021 2501231 210 2% 0% 9% 35% 49% 2%
2020 2501231 161 1% 0% 8% 39% 43% 7%
2019 2501231 166 3% 2% 10% 42% 34% 5%
2018 2501231 155 0% 0% 5% 40% 41% 10%
2017 2501231 156 1% 0% 6% 31% 51% 9%
2016 2501231 160 1% 0% 8% 44% 38% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501231 131 1% 1% 8% 44% 40% 7%
2014 2501231 150 4% 1% 24% 36% 32% 3%
2013 2501231 160 3% 7% 38% 30% 16% 6%
2012 2501231 161 0% 2% 9% 52% 35% 2%
2011 2501231 111 3% 0% 14% 35% 49% 0%