Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 73 93% 93% 0%
2018 98 89% 92% 3%
2017 97 97% 99% 2%
2016 97 94% 95% 1%
2015 124 92% 94% 2%
2014 123 86% 89% 3%
2013 125 95% 95% 0%
2012 85 93% 94% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501231 72
  93%
  93%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2501231 97
  89%
  91%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2501231 97
  97%
  99%
  2%
2016 2501231 97
  94%
  95%
  1%
2015 2501231 124
  92%
  94%
  2%
2014 2501231 123
  86%
  89%
  3%
2013 2501231 125
  95%
  95%
  0%
2012 2501231 85
  93%
  94%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501231 72 1% 3% 24% 65% 7% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501231 97 1% 4% 13% 70% 8% 3%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501231 97 1% 3% 46% 46% 1% 2%
2016 2501231 97 3% 3% 39% 48% 5% 1%
2015 2501231 124 0% 2% 33% 56% 6% 2%
2014 2501231 123 0% 4% 25% 57% 11% 3%
2013 2501231 125 1% 2% 40% 52% 5% 0%
2012 2501231 85 0% 5% 38% 51% 6% 1%