Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 92.683% 97.436% 4.878%
2021 38 94.737% 100% 5.263%
2020 41 97.561% 100% 2.439%
2019 16 100% 100% 0%
2017 11 90.909% 100% 9.091%
2016 27 81.481% 100% 18.519%
2015 19 100% 100% 0%
2014 23 95.652% 100% 4.348%
2013 33 93.939% 100% 6.061%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 38
  97%
  100%
  3%
1355 28
  0%
  0%
  50%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 32
  100%
  100%
  0%
2501573 1
  0%
  0%
  100%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2501572 35
  97%
  100%
  3%
1355 42
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 10
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 25
  80%
  100%
  20%
2015 2501572 19
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 23
  96%
  100%
  4%
2013 2501572 33
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 38 3% 5% 50% 37% 0% 3%
1355 28 0% 0% 0% 0% 50% 50%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501572 32 6% 0% 88% 6% 0% 0%
2501573 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1355 28 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 2501572 35 6% 57% 29% 6% 0% 3%
1355 42 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501572 15 7% 0% 73% 20% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501572 10 10% 10% 30% 40% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501572 25 4% 0% 56% 20% 0% 20%
2015 2501572 19 0% 21% 63% 16% 0% 0%
2014 2501572 23 4% 4% 48% 39% 0% 4%
2013 2501572 33 6% 9% 79% 0% 0% 6%